Konkurs architektoniczny MRiT na koncepcję wielorodzinnego budynku mieszkalnego

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zorganizowało konkurs we współpracy z SARP konkurs na koncepcję architektoniczną wielorodzinnego budynku mieszkalnego o obniżonej energochłonności.

Cel

Celem konkursu jest uzyskanie maksymalnie pięciu najlepszych pod względem architektonicznym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji architektonicznych typowego wielorodzinnego budynku mieszkalnego o obniżonej energochłonności. Konkurs jest otwarty i dwuetapowy.

Warunki

Konkurs podzielony jest na dwa etapy. Etap I obejmuje przygotowanie opracowania studialnego zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie konkursu. Etap II konkursu zadaniem uczestników, których opracowania studialne zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu Konkursu będzie przygotowanie pracy konkursowej zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

Projekty będą oceniane przez pryzmat następujących kryteriów:

a) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych,
b) Sprawność funkcjonalno-użytkowa budynku,
c) Stopień i zasadność uwzględnienia rozwiązań związanych z neutralnością klimatyczną i ograniczających wpływ inwestycji na środowisko.
d) Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji oraz jej użytkowania i utrzymania.

Harmonogram

Organizatorzy przewidzieli 5 równorzędnych nagród o wysokości 40 000 złotych brutto. Każdy nagrodzony otrzyma za zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

Dodatkowo przewiduje się zwrot kosztów w wysokości po 20 000 zł brutto dla wszystkich Uczestników konkursu, którzy zostali zakwalifikowani do etapu II Konkursu i skutecznie złożyli prace konkursowe.

Wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu (Tura 1) — 28.11.2022
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie – składanie — 02.12.2022 do godziny 12:00
Dopuszczenie do udziału w konkursie — 22.12.2022
Wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu (Tura 2) — 23.01.2023
Opracowania studialne – składanie — 13.02.2023 do godziny 15:00
Kwalifikacja do etapu II konkursu — 28.02.2023
Wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu (Tura 3) — 27.03.2023
Prace konkursowe – składanie — 25.04.2023 do godziny 15:00
Ogłoszenie wyników konkursu — nie wcześniej niż 24.05.2023

Sąd konkursowy

  • Bolesław Stelmach – Przewodniczący Sądu konkursowego. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawa,
  • Piotr Jurkiewicz – Sędzia referent. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawa,
  • Jerzy Grochulski – Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawa,
  • Grzegorz Muszyński – Pełnomocnik Ministra Rozwoju i Technologii ds. mieszkalnictwa w programach współfinansowanych ze środków unijnych,
  • Juliusz Tetzlaff – Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Sędzia ze strony Organizatora,
  • Zuzanna Lulińska – Główny specjalista w Departamencie Mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Sędzia ze strony Organizatora.