Transmisja Konferencji Między Ortodoksją a Kreacją

Zapraszamy na 14. Konferencję Między Ortodoksją a Kreacją, która odbędzie się w dniach 16-17 listopada w Pawilonie SARP w Warszawie. Tegorocznym tematem konferencji jest Intruzja architektoniczna a kontekst historyczny.

W gronie architektów, inwestorów i deweloperów, jak też przedstawicieli służb konserwatorskich administracji rządowej i samorządowej, podejmiemy problem ingerencji architektonicznej w kontekst historyczny zabytkowych zespołów architektonicznych i układów urbanistycznych.

Program konferencji

Transmisja