XVI Konferencja „Ekologia Humanistyczna” 26.10.2022

Pomysłodawcy i organizatorzy konferencji wyrażają nadzieję, że jej problematyka stanie się inspirującą płaszczyzną spotkania przedstawicieli różnych dziedzin wiedzy i kultury.

Od przedstawicieli nauk przyrodniczych począwszy, poprzez przedstawicieli nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, na przedstawicielach nauk humanistycznych i nauk o sztuce skończywszy. Ponieważ tylko tak interdyscyplinarne spojrzenie na zjawisko urbanizacji pozwala wypracować adekwatne odpowiedzi na pytania o jej wpływ na przejawy i skutki współczesnego kryzysu środowiskowego oraz jakość życia człowieka.

Udział w konferencji można zgłaszać do 20 października 2022 r.