Sztuczny krajobraz naturalny. Spotkanie z twórcami instalacji do wystawy Antropocen

Czy istnieje jeszcze krajobraz naturalny, czy wszystko co nas otacza zostało już przekształcone? W jaki sposób architektura może wspierać regenerację środowiska i czym będzie nowa natura na terenach porzucanych przez człowieka?

Na wystawie 𝘼𝙣𝙩𝙧𝙤𝙥𝙤𝙘𝙚𝙣, której koncepcja oparta jest o diagram ekonomii obwarzanka, pokazujemy nie tylko projekty architektoniczne i rozwiązania. W przyszłość architektury i jej rolę w każdej z kategorii pułapu ekologicznego zaglądamy poprzez instalacje zaproszonych projektantów i projektantek. Szukali oni sposobów takiego projektowania i funkcjonowania architektury, które nie tylko nie szkodziłyby planecie, lecz także miałyby potencjał regenerujący dla środowiska. Te koncepcje udowadniają, że inna architektura jest możliwa.

Do rozmowy zaprosiliśmy autorki i autorów instalacji odpowiadających na wyzwania znajdujące się w obszarach: krajobraz, woda i przekształcenia gruntów. Marta Tomasiak zrealizowała instalację “Mądrość ogrodu”, w której krajobraz potraktowany jest jako odbicie systemu społeczno-ekonomicznego. Barbara Nawrocka i Dominika Wilczyńska z Miastopracowni w pracy “Nieciecz” podejmują temat samoregulacji rzek w kontekście siedlisk ryb. “Nie-ludzka rewitalizacja” Krzysztofa Janasa i Jana Szeligi to spekulacja na temat ekologicznego potencjału terenów opuszczonych w kontekście kurczących się miast.

Spotkanie poprowadzi współkurator wystawy, Kacper Kępiński (NIAiU).

Barbara Nawrocka i Dominika Wilczyńska – architektki prowadzące studio Miastopracownia. Działają na styku architektury, instalacji i aktywizmu. Skupiają się na społecznym wymiarze projektowania. W 2021 r. wraz z Dominiką Janicką zapoczątkowały Bal architektek – inicjatywę podejmującą temat kobiet w architekturze.

Krzysztof Janas – socjolog i antropolog społeczny. Absolwent Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Bada architekturę, dizajn i polityki miejskie w kontekście zrównoważonego rozwoju, zmian klimatycznych i nowych technologii.

Marta Tomasiak – od 2015 r. prowadzi w Warszawie Pracownię Architektury Krajobrazu (Landscape Practice). Projektuje przestrzenie publiczne i półpubliczne, tereny rekreacyjne, otoczenia budynków, ogrody, tymczasowe instalacje. Od 2020 r. działa również w Paryżu.

Informacje

Spotkanie: 6.10, godz. 18.00
Wystawa czynna: 23.09-27.11
Miejsce: ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury, ul. Pasaż Wiecha 4 w Warszawie
Godziny otwarcia:
wtorek – piątek: 15.00-19.00
sobota – niedziela: 12.00-19.00
poniedziałek: nieczynne
Wstęp wolny