Inauguracja studiów podyplomowych „ARCHI:KULTURA – edukator architektoniczny” w Krakowie

W weekend 15-16.10.2022 r. odbyła się inauguracja międzyinstytucjonalnych studiów podyplomowych „ARCHI:KULTURA – edukator architektoniczny”, które współtworzone są wraz z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki oraz Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Politechniką Krakowską i Politechniką Gdańską. W roku akademickim 2022/23 odbywa się druga edycja studiów, które cieszą się dużym zainteresowaniem mimo ograniczonej liczby miejsc.

Inauguracja studiów odbyła się w formie stacjonarnego zjazdu w Krakowie, na którym uczestnicy drugiej edycji mieli szansę zapoznać się ze sobą oraz siedzibami: Uniwersytetu Pedagogicznego i Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej. W tym roku akademickim studia rozpoczęło 30 uczestników, którzy przyjechali z całej Polski, a nawet z zagranicy. Rozpoczęcie zajęć odbyło się w sobotę na Uniwersytecie Pedagogicznym, na którym po przywitaniu uczestników przez kierownika studiów dr inż. arch. Dorotę Wantuch – Matlę oraz przedstawicielkę NIAiU Zuzannę Mielczarek , wykład inauguracyjny wygłosiła prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider – Skalska pt. „Architektura, ład przestrzenny, kontekst”. Niedzielne zajęcia odbywały się w salach Wydziału Architektury przy ul. Podchorążych 1, w których odbywały się wykłady oraz ćwiczenia w formie warsztatów prowadzone przez dr hab. inż. arch. Patrycję Haupt. W warsztaty edukacyjne obejmowały różne grupy wiekowe i realizowane były w ramach przedmiotu kursowego „Pokój/mebel”.

Cały tok studiów podyplomowych „ARCHI:KULTURA – edukator architektoniczny” trwa dwa semestry: zimowy i letni, a zajęcia dla słuchaczy odbywają się w formie zdalnej na platformie. W roku akademickim 2022/23 oprócz pierwszego stacjonarnego zjazdu inauguracyjnego w Krakowie zostaną również zrealizowane trzy zjazdy warsztatowe w czerwcu 2023, które odbędą się równocześnie w trzech miastach: Krakowie, Warszawie i Gdańsku.