Bęc Radio: Antropocen

Antropocen to era człowieka i głębokich zmian w środowisku, które są skutkiem ludzkiej działalności. Katastrofalne ocieplenie klimatu, wymieranie gatunków, ubożenie świata istot żywych, rabunkowe wykorzystywanie zasobów naturalnych, egoizm.

Wystawa Antropocen odnosi się do silnego wpływu człowieka na środowisko, jest krytyczna wobec stanu współczesnego świata, ale pokazuje, że wciąż możliwe jest podjęcie działań, które mogą zatrzymać lub ograniczyć dalszą degradację planety. Co można zrobić, a zwłaszcza co mogą architekci i architektki, wszyscy projektujący materialne ślady człowieka zrobić wobec krajobrazu, bioróżnorodności, wody, klimatu, przekształcania gruntów i zanieczyszczeń, których przekroczenie pociąga za sobą nieodwracalne szkody dla przyrody?

O roli architektury w poprawianiu antropocenu Bogna Świątkowska rozmawiała z Adrianem Krężlikiem i Kacprem Kępińskim, kuratorami wystawy, którą można oglądać w Zodiaku Warszawskim Pawilonie Architektury do 27 listopada.

W materiale wykorzystano fragment utworu Biodiversity Dobrawy Czocher skomponowanego na wystawę Antropocen oraz nagranie nurtu rzeki Sadurki/Potoku Służewieckiego w Warszawie.

Fot. Kuba Rodziewicz