Pracuj w NIAiU: Współpracownik/współpracowniczka ds. księgowych

Dołącz do Zespołu Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki! Do 30 września 2022 trwa rekrutacja na stanowisko Współpracownik/Współpracowniczka ds. księgowych w wymiarze około 90 godzin miesięcznie.

Podstawowe obowiązki 

 • Księgowanie faktur sprzedaży, zakupu i innych dokumentów kosztowych oraz wprowadzanie ich do rejestru VAT;  
 • kontrola formalna i merytoryczna księgowań związanych z VAT,  
 • rozliczanie i uzgadnianie sald na kontach dotyczących podatku VAT,  
 • Sporządzenie deklaracji i rozliczenie podatków, w tym: VAT, PCC, WHT, 
 • udział w zamykaniu okresów sprawozdawczych,  
 • udział w przygotowywaniu rocznych sprawozdań finansowych,  
 • Przygotowanie materiałów i współpraca z biegłymi rewidentami i doradcami podatkowymi. 

Nasze wymagania 

 • Wykształcenie o profilu rachunkowość lub finanse, 
 • doświadczenie w pracy jako samodzielny księgowy przy realizacji zadań o podobnym charakterze, 
 • znajomość ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych, zagadnień związanych z proporcją i preproporcją VAT, 
 • odpowiedzialność, sumienność, rzetelność i terminowość, 
 • gotowości do współpracy w oparciu o umowę zlecenie lub umowę B2B. 

Mile widziane

 • doświadczenie w pracy w instytucji kultury, 
 • znajomość programu Symfonia, 
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1. 

Oferujemy 

 • Współpracę w formule zlecenia / B2B 
 • Doskonałą lokalizację w centrum miasta 
 • Pracę w prestiżowej instytucji działającej na rzecz rozwijania kultury architektonicznej. 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

1. CV

2. Podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające formułę o treści:

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na oferowane stanowisko.

Miejsce i sposób składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV z podaniem numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej) w terminie do dnia 30.09.2022 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Współpracownik/czka ds. księgowych

 • listownie na adres: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki , ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa,
 • osobiście: w sekretariacie Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa, w godz. 9.00–16.00,
 • w wersji elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@niaiu.pl wpisując w temacie maila: Księgowość

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.