Antropocenowe lekcje. Program dla szkół towarzyszący wystawie

Zapraszamy grupy szkolne na warsztaty towarzyszące wystawie „Antropocen”.

Podczas lekcji będziemy dociekać, jak człowiek wpłynął na wygląd naszej planety, miasta, podwórka. Będziemy rozmawiać, dyskutować, odkrywać i eksplorować przestrzenie współistnienia człowieka, natury i architektury.

Szkoły podstawowe

klasy 1-3

Co kamień wie o Ziemi?
Najmłodszą publiczność zapraszamy na wspólne śledztwo w sprawie interesów Ziemi. Podążymy za niezwykłą postacią – kamieniem, który od setek lat przygląda się uważnie działalności człowieka! Kamień widział już wszystko, bo jest prawie tak samo stary jak nasza planeta. Pisze do dzieci listy i zna się na budowaniu. Opowieści i aktywności przygotowane przez kamiennego przewodnika pomogą dzieciom odkryć perspektywę planety oraz jej nie-ludzkich mieszkańców.
Prowadząca: Katarzyna Witt

klasy 4-6

Co to jest antropocen? W jaki sposób człowiek wpływa na planetę? Czy budowanie da się pogodzić z troską o naturę? Podczas lekcji będziemy podążać za tym, jak zamieszkujemy Ziemię oraz jaki zmian potrzebujemy, by zatroszczyć się o wspólny dom. Porozmawiamy o tym, czy możliwa jest ekologiczna architektura i sprawdzimy jakie problemy może rozwiązywać projektowanie.

Prowadząca:
Katarzyna Witt – historyczka sztuki, edukatorka, animatorka kultury, autorka książek. Twórczyni mikrostudia Kolektor. Zajmuje się edukacją artystyczną, wizualną i kulturową. Specjalizuje się w edukacji architektoniczno-przestrzennej oraz wielokulturowej. Fascynują ją alternatywne metody uczenia się i dydaktyka eksperymentalna. Często inspiruje się artyst(k)ami i architek(t)ami, którzy zajmowali się edukacją. Działa w wymiarze badawczo-teoretycznym (na poziomie idei, metod, wartości) jak i praktycznym – prowadzi warsztaty, pisze teksty dla dzieci, projektuje materiały dydaktyczne. Pasjonuje się literaturą dziecięcą i ilustracją książkową. Autorka wystawy „Przeprowadzki” w Muzeum Emigracji w Gdyni. Redaktorka działu Dom na platformie edukacyjnej ADE (ade.niaiu.pl).

klasy 7-8

Miasto-gąbka. Drzewo.

Na przestrzeni wieków różne cywilizacje na całym globie próbowały okiełznać i wykorzystać przyrodę. Wiązało się to jednak z ogromnymi szkodami społecznymi, ekonomicznymi i środowiskowymi. Dziś wiemy  już, że dbałość o środowisko naturalne leży u podstaw zrównoważonego rozwoju. Na warsztatach poznamy rozwiązania oparte na przyrodzie. Mają one na celu ochronę i przywrócenie naturalnych ekosystemów, które skutecznie stawiają czoła współczesnym wyzwaniom, zapewniając dobrostan człowieka i korzyści związane z różnorodnością biologiczną.

Zadanie warsztatowe, zakłada hipotetyczny scenariusz dotyczący zielonej infrastruktury w obszarze kameralnego osiedla mieszkaniowego. Reprezentowane przez uczestników grupy interesariuszy, podejmą działania przekształcające zaniedbany teren zielony w lokalny parking. Poddamy pod dyskusje zaproponowane rozwiązania, poznamy konsekwencje tych decyzji. Rozważymy koncepcje zapewniające korzyści dla całej społeczności lokalnej. Park kieszonkowy a może ogród społeczny ograniczy nas jedynie wyobraźnia. Pracując na makiecie zaprojektujemy rozwiązania które dostarczą korzyści ekologiczne, ekonomicznych oraz społeczne.

Prowadząca: Karolina Skorczyk – architektka, absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki
Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie oraz międzyinstytucjonalnych studiów podyplomowych Archikultura – Edukator Architektoniczny. Założycielka Stowarzyszenia Archikultura w Działaniu popularyzującego wiedzę w zakresie kształtowania przestrzennego oraz architektury.
Realizatorka warsztatów oraz autorka scenariuszy i materiałów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży związanych z kulturą kształtowania środowiska zbudowanego. W swoich działaniach wypracowuje nowoczesne metody dydaktyczne. Z uczestnikami warsztatów projektuje innowacyjne rozwiązania kształtujące kompetencje przyszłości – posiada Certyfikat Creative Skills for Innovation.

Szkoły średnie

Miasto gąbka. Rzeka.

Uczestnicy warsztatów zostaną zaproszeni do zaaranżowanych konsultacji społecznych. Zaproponowana forma Panelu Obywatelskiego będzie miała formułę deliberatywną. polegająca na wypracowaniu kompromisu przez różne grupy interesariuszy. Krajobraz hydrogeniczny będzie naszym głównym bohaterem. Odgrywa on kluczową rolę w funkcjonowaniu całego systemu ekologicznego. Niczym gąbka reguluje poziom wód przy nadmiernych opadach i gromadzi zasoby przydatne przy uciążliwej suszy. Zapewnia różnorodność siedlisk, bogactwo gatunków i ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania struktur i korytarzy ekologicznych. Jednocześnie jednak, mimo swoich walorów jest elementem przekształceń i degradacji, ulegając coraz większej urbanizacji. Zadanie warsztatowe zakłada hipotetyczny scenariusz dotyczący miejskiej interwencji związanej z lokalną rzeką. Reprezentanci mieszkańców, ekologów, inwestorów oraz władz lokalnych, podejmą próbę obrony swoich interesów. Uczestnicy przekonają się, że kształtowanie przestrzenne wymaga wielu kompromisów a także odpowiednich narzędzi w postaci wiedzy, aby świadomie i odpowiedzialnie zmieniać środowisko naturalne.
Prowadząca: Karolina Skorczyk