Spotkanie z ZSP i OW TUP

W dniu 22 czerwca odbyło się w NIAIU spotkanie w którym uczestniczyli: Adam Ciszkowski, burmistrz miasta Halinowa, przewodniczący Związku Samorządów Polskich, arch. Marcin Świetlik, prezes Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich, oraz Tomasz Sławiński zastępca dyr. NIAIU. Spotkanie poświęcone było działaniom na rzecz ładu przestrzennego w świetle zmieniającego się prawa zagospodarowania przestrzennego oraz współpraca wzajemna reprezentowanych instytucji.