Spotkanie z Leonem Krierem

W dniu 11 czerwca, zastępca dyr. NIAIU – Tomasz Sławiński spotkał się z wybitnym, światowej sławy urbanistą luksemburskim, osiadłym w Londynie – Leonem Krierem. Podczas spotkania omówiono możliwości współpracy Leona Kriera z NIAIU w zakresie krzewienia kultury przestrzeni w roku 2023.

Léon Krier (ur. 7 kwietnia 1946 w Luksemburgu) – luksemburski architekt, urbanista, planista i publicysta, jeden z głównych przedstawicieli współczesnej architektury konserwatywnej. Jego najbardziej znaną realizacją jest projekt budowy Poundbury w Wielkiej Brytanii. W latach 80. włączył się w powstały w USA ruch Nowego Urbanizmu i Nowego Tradycjonalizmu.