Pracuj w NIAiU: Specjalista/Specjalistka w Dziale Organizacyjno-Prawnym

Dołącz do Zespołu Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki! Do 24 czerwca 2022 trwa rekrutacja na stanowisko Specjalisty/Specjalistki w Dziale Organizacyjno-Prawnym.

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Foksal 4

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach ustawy PZP oraz w ramach wewnętrznego regulaminu zamówień,
 • współpraca z działami merytorycznymi przy przygotowywaniu i organizacji postępowań, w tym postępowań do kwoty 130 000 zł,
 • sporządzanie, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji postępowań,
 • opracowywanie projektów ogłoszeń i informacji wymaganych dla danego trybu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przekazywanie ich do publikacji – zgodnie z wymogami prawnymi,
 • opracowywanie planu postępowań oraz sprawozdań rocznych,
 • udział w pracach komisji przetargowej w roli sekretarza,
 • współpraca z działami merytorycznymi i finansowo-księgowym na poziomie organizacyjno-prawnym,
 • wspieranie innych działów w sporządzaniu i realizacji umów,
 • prowadzenie rejestrów w tym rejestru zarządzeń wewnętrznych, rejestrów umów i wniosków o wyrażenie zgody na zakup,
 • opracowywanie i wdrażanie instrukcji, procedur oraz regulaminów,
 • współpraca z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
 • wykonywanie zadań będących w kompetencji działu organizacyjno – prawnego zleconych przez przełożonego.

Wymagania:

 • ukończone studia wyższe z zakresu prawa/administracji,
 • minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe przy obsłudze zamówień publicznych po stronie Zamawiającego, atutem będzie doświadczenie zdobyte w instytucji kultury,
 • praktyczna znajomość ustawy PZP oraz aktów wykonawczych,
 • doskonała umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność koordynacji powierzonych zadań,
 • wysokie umiejętności interpersonalne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat ( pierwsze 3 miesiące w ramach umowy na okres próbny),
 • możliwość awansu,
 • świadczenie urlopowe,
 • dofinansowanie karty Multisport,
 • możliwość zdobycia doświadczenia w prężnie rozwijającej się instytucji kultury.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 1. Życiorys/CV
 2. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające formułę o treści: Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na oferowane stanowisko.

Miejsce i sposób składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji do dnia 24 czerwca 2022 r. w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@niaiu.pl wpisując w temacie wiadomości: rekrutacja dział organizacyjno-prawny. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami/kandydatkami.