NIAiU na XXX Zjeździe Gminnych Służb Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

9 i 10 czerwca w Radomiu odbył się XXX Zjazd Gminnych Służb Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego z udziałem przedstawicieli miast: Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Mikołów, Opole, Poznań, Przemyśl, Rzeszów, Skierniewice, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. W wydarzeniu wziął udział Wicedyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, dr inż. arch. Tomasz Sławiński, który przybliżył działalność NIAiU w zakresie urbanistyki. Program wydarzenia obejmował także między innymi debatę na temat planowanych zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dyskusję o ochronie zieleni i korytarzy ekologicznych oraz ogrodów działkowych.