Zbiórka na rzecz zabezpieczenia zabytków Ukrainy

Wojna w Ukrainie to przede wszystkim zagrożone życie ludzkie. Zagrożone są jednak także zabytki świadczące o wielokulturowej historii tych ziem.

Ewentualne ich zniszczenie spowoduje niepowetowane straty nie tylko dla Ukraińców, ale także dla Polaków i szerzej dla całego dziedzictwa ludzkości.

W tym trudnym czasie możemy pomóc doraźnie zabezpieczyć zabytki na Ukrainie.

Prosimy o udział w zbiórce zorganizowanej przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego:

_

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego od dziesięciu lat prowadzi prace konserwatorskie przy zabytkach w Ukrainie, m.in. we Lwowie, w Kamieńcu Podolskim, w Żółkwi, w Krzemieńcu i w wielu innych. Więcej