Raport Zespołu Eksperckiego NIAiU ds. Ochrony Dóbr Kultury Współczesnej

Ochrona dóbr kultury współczesnej, zwłaszcza obiektów architektonicznych, zespołów urbanistycznych, elementów krajobrazowych, które powstały w Polsce po roku 1960 i są częścią Narodowego Dziedzictwa Kultury, należy do zadań społecznych, które powinny być realizowane przez administrację rządową i samorządową oraz organizacje pozarządowe.

W ramach działalności Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki w 2021 roku powołaliśmy Zespół Ekspercki ds. Ochrony Dóbr Kultury Współczesnej. Przeprowadzone podczas prac Zespołu dyskusje i analizy pozwoliły na ocenę ochrony prawnej dóbr kultury współczesnej, stanu obecnego zasobu najbardziej wartościowych obiektów architektonicznych i założeń urbanistycznych oraz dotychczasowego stanu badań i konieczności dalszych prac badawczych nad dziedzictwem współczesnym, które nadal oczekuje na profesjonalne i całościowe rozpoznanie.


W skład Zespołu weszli:

  • prof. dr hab. inż. arch. Maria Żychowska – Przewodnicząca Zespołu
  • prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz
  • dr hab. Katarzyna Zalasińska
  • mgr inż. arch. Małgorzata Peters
  • dr hab. inż. arch. Joanna Gil-Mastalerczyk, prof. PŚk
  • dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. PŁ

W październiku 2021 roku do prac Zespołu zaproszony został dr Janusz Jeżak, Prezes Zarządu Instytutu Ekonomiki Przestrzeni.

Efektem zapoczątkowanych analiz jest Raport Ekspercki o tytule roboczym: Opracowanie propozycji zakresu i zasad prawnych ochrony dóbr kultury współczesnej do nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Poniżej udostępniamy Raport wraz z opinią prawną i artykułem naukowym przybliżającym zakres problemu: