W ramach seminariów studenci mają możliwość skorzystania z konsultacji merytorycznych z pracownikami instytucji kultury i instytucjami miejskimi. Na seminariach studenci opracowują i przygotowują scenariusze zajęć w zakresie powszechnej edukacji architektonicznej w trzech obszarach tematycznych: nauczanie systemowe (oświata/szkoła), działania i narzędzia partycypacyjne oraz działania w instytucjach kultury.

Konsultanci merytoryczni seminariów

Program zjazdów