Edukacja architektoniczna – nowy przedmiot na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego.

W roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, z inicjatywy Prof. Ucz. dr hab. Małgorzaty Żytko wprowadzono do programu kształcenia nauczycieli nowy przedmiot Edukację architektoniczną. Jest to nowatorska i pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. Przedmiot ten prowadzony będzie przez Katarzynę Domagalską – kierowniczkę Działu Edukacji i pełnomocnika do spraw edukacji architektonicznej Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki we współpracy z architektką-edukatorką Hanną Zwierzchowską.

Celem wprowadzenia tego przedmiotu do nauczania jest zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą architektury i urbanistyki, w tym uwrażliwienia ich, jako przyszłych nauczycieli i pedagogów na zagadnienia dotyczące odpowiedzialności za przestrzeń i ład przestrzenny. Edukacja o przestrzeni to nauka o współzależności – koegzystencji ze środowiskiem zurbanizowanym oraz naturalnym, naszym wpływie na otoczenie, sposobach jego widzenia, mierzenia i badania.

Edukacja architektoniczna mówi przez pryzmat wielu dziedzin i dyscyplin nauki – geografii, biologii, matematyki, fizyki, plastyki, techniki, może z powodzeniem być wykorzystywana na zajęciach na różnych etapach nauczania, poczynając od zajęć w przedszkolu.

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, dla którego edukacja architektoniczna stanowi szczególnie istotny element aktywności, prowadzi działania na rzecz edukacji dotyczącej jakości środowiska zbudowanego w Polsce. Powołany w 2019 roku Zespół ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej w Polsce wypracowuje rozwiązania na rzecz budowania systemu powszechnej edukacji architektonicznej w Polsce. Zespół ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej ma charakter interdyscyplinarny, członkami zespołu są nie tylko architekci i urbaniści ale również edukatorzy, nauczyciele, historycy sztuki, socjolodzy, osoby pracujące w organizacjach samorządowych, samorządach terytorialnych, organizacjach pozarządowych.