Zimowy Autoportet: Rysunek

Architektura zaczyna się od kreski – zarówno tej tradycyjnej stanowiącej ślad grafitu na kartce papieru czy kalce kreślarskiej, jak i współczesnej, będącej zerojedynkowym, cyfrowym kodem w programach komputerowych.

W tym numerze przyglądamy się współczesnemu warsztatowi architekta. Jak zamiana rajzbretu na ekran komputera wpłynęła na rolę rysunku w procesie projektowania? Czy nadal stanowi on element procesu myślenia architekta, jak twierdził piszący o „myślącej dłoni” Juhani Pallasmaa? Jaką rolę w architekturze pełni wiedza ucieleśniona? W czym pomocne są notesy, szkicowniki, diagramy, fotografie? Czy da się projektować słowami lub za pomocą Excela? Wreszcie, w jaki sposób archiwizować powstającą cyfrowo architekturę, by zachować jej dziedzictwo dla przyszłych pokoleń?

Treści tego numeru będą dostępne bezpłatnie na naszej stronie w kwietniu 2022 roku. Obecnie w dystrybucji znajduje się wersja papierowa, do nabycia online.

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki jest Partnerem wydania.

Magazyn Autoportret

„Autoportret” to wydawany przez Małopolski Instytut Kultury od 2002 roku kwartalnik dla wszystkich zainteresowanych problematyką przestrzeni, nie tylko profesjonalistów. Czasopismo upowszechnia i promuje inspirujące metody kształtowania relacji człowieka z otoczeniem i środowiskiem. Podejmuje tematy bliskie każdemu użytkownikowi przestrzeni publicznych i prywatnych. Autorami artykułów są m.in. architekci, urbaniści, historycy, historycy sztuki i literatury, antropolodzy, socjologowie.