Rekrutacja na studia podyplomowe: Ochrona dziedzictwa kulturowego WA PW

Zachęcamy do rekrutacji na podyplomowe studia konserwatorskie na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Kiedy w marcu 1970 roku Profesor Jan Zachwatowicz otwierał pierwsze Podyplomowe Studium Konserwacji Zabytków o jego potrzebie tak pisał w artykule na temat kształcenia konserwatorów i miejsca konserwacji zabytków w programie architektonicznych studiów dziennych:

W ogólnym programie studiów konserwacja zabytków nigdy nie była traktowana jako przedmiot specjalizujący. Chodziło przede wszystkim o to, że architekt w wielu okolicznościach swej praktycznej działalności urbanistycznej lub architektonicznej często styka się z problemem zabytków; należy więc uświadomić go zawczasu co do wagi zabytków jako dorobku kultury, podstawowych zasad ich ochrony i konserwacji oraz roli zabytków i zespołów zabytkowych w kształtowaniu nowych układów przestrzennych wynikających z rozwoju miast.

(„Ochrona Zabytków” 1971 nr 2, s .124)

Rekrutacja

Nabór kandydatów odbywa się poprzez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK Politechniki Warszawskiej do 23 lutego 2022. Studia trwają dwa semestry (trzy dni w tygodniu (czwartek, piątek, sobota) raz w miesiącu, 8 sesji wykładów i seminariów, ok. 350 godz. Prowadzą: wykładowcy, badacze miast i specjaliści zajmujący się ochroną dziedzictwa miast z całej Polski.

Opłata wynosi 3 500 PLN semestralnie.