Książka Marka Budzyńskiego „Przekształcanie przestrzeni dla trwania Życia”