Laboratorium Regionów to projekt badawczo-wdrożeniowy Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki oraz ośrodków akademickich: Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Głównym zadaniem Laboratorium Regionów jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat dziedzictwa architektonicznego i urbanistycznego Polski rozumianego jako dziedzictwo kulturowe. Celem jest wypracowanie rozwiązań służących ochronie integralności architektonicznej i urbanistycznej regionów oraz budowanie potencjału ekonomicznego współczesnych miast w oparciu o ich tożsamość architektoniczną.

Międzynarodowa część projektu obejmuje międzynarodową wymianę doświadczeń (wyjazdy studyjne do Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Nadrenii Północnej-Westfalii) oraz poznanie istniejących praktyk w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, architektonicznego i krajobrazowego.

W trakcie seminarium inaugurującego prelegenci przedstawią cele projektu i przybliżą wiedzę o międzynarodowych praktykach z zakresu ochrony historycznych krajobrazów miejskich oraz uwarunkowań kulturowych regionu Warmii i Mazur. Zapraszamy już 17 listopada w godz. 11.00-15.00. Obowiązują wcześniejsze zapisy przez formularz.