Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki podjął współpracę z Uniwersytetem Kijowskim w zakresie badań nad historią, historią architektury skupionej na wzajemnej relacji historii i przestrzeni, a także dziedzictwem architektoniczno-urbanistycznym w odniesieniu do architektury światowej.

Chcemy wspólnie stworzyć pole dyskusji historyków, historyków sztuki, architektów, urbanistów oraz innych przedstawicieli dyscyplin zajmujących się analizą przestrzeni i jej kulturowego wymiaru. Pragniemy kształtować społeczną świadomości na temat znaczenia i roli architektury i urbanistyki oraz roli badań historycznych i innych analiz poświęconych zależności przestrzeni-historii-społeczeństwa.

Oksana Salata, Kierownik Zakładu Historii Ukrainy na Wydziale Historii i Filozofii Uniwersytet Borysa Grinczenki w Kijowie
oraz prof. Bolesław Stelmach, Dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki podczas uroczystego podpisania umowy

Efektami współpracy będą między innymi wykłady, seminaria naukowe poświęcone przestrzeni miejskiej oraz zagadnieniom dziedzictwa kulturowego i roli przeszłości, tożsamości architekta, istoty procesu przemian miejsc, konferencje naukowe, prace badawcze, których efektem będą publikacje naukowe, a także organizacja wystaw, paneli dyskusyjnych, platformy wymiany wiedzy i doświadczeń.