Organizowany przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie po raz 13. festiwal Warszawa w budowie podejmuje temat edukacji, zadając w tytule pytanie „Jak robić szkołę?”. Dzieje się to w czasie gorącego sporu o przyszłość szkolnictwa publicznego w Polsce.


Każdy doświadczył obowiązku szkolnego i ma swoją odpowiedź na pytanie, jaka powinna lub nie powinna być szkoła. Zastanawiając się nad wyzwaniami dla edukacji przyszłości, wsłuchiwano się w głosy wielu środowisk: osób, które się uczą i które nauczają, tych, którzy szkoły budują i tych, którzy piszą o nich książki.

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki jest Partnerem merytorycznym festiwalu. W ramach współpracy zapraszamy do udziału we wspólnie organizowanych wydarzeniach: