W dniach 05.09 – 10.09.2021 we Lwowie odbył się naukowo – badawczy obóz wolontariacki Lwowski Modernizm, zorganizowany przez Instytut Polonika oraz Fundację Dziedzictwo Kresowe, pod patronatem NIAiU.

Celem naukowo – badawczego obozu wolontariackiego było przeprowadzenie warsztatów integrujących polskie i ukraińskie środowisko związane z dziedzictwem kulturowym, w zakresie tematyki związanej z ochroną architektury modernistycznej. Na przykładzie modernistycznej kamienicy przy ul. Saksahańskiego 6 wykonano odkrywki, badania oraz pomiary. W ramach warsztatów opracowano wspólny program prac konserwatorskich, architektonicznych i restauratorskich dla modernistycznego budynku, przy współpracy ze studentami i pracownikami Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydziału Architektury na Politechnice Warszawskiej oraz Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej.