Powiaty 2021. Wyniki rekrutacji lokalnych kuratorów i organizatorów

W ramach rekrutacji do tegorocznej edycji projektu Powiaty wybrano cztery osoby, które podejmą się organizowania i kuratorowania wydarzeń lokalnych:

  • Powiat cieszyński – Wojciech Lesiak
  • Powiat suwalski – Joanna Lickiewicz
  • Powiat konecki (Skarżysko-Kamienna) – Katarzyna Lisowska
  • Powiat ostrołęcki – Jolanta Żubrowska

Wybrane osoby wezmą udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących promowania wiedzy o lokalnym dziedzictwie, budowy jego atrakcyjnego wizerunku, edukacji, metodach prezentacji. Warsztaty będą także wstępem do przygotowywania przedsięwzięć ekspozycyjnych i edukacyjnych w danych powiatach (w założeniu mają to być działania skromne, dopasowane do możliwości organizacyjnych, prowadzone lokalnie i online).

Głównymi zadaniami wybranych osób będą: poprowadzenie fazy badawczej projektu i prezentacja zebranego materiału.

W fazie badawczej będą one pracować nad rozpoznaniem i uczytelnieniem architektonicznych i infrastrukturalnych śladów procesów modernizacyjnych dwudziestolecia międzywojennego. Obejmie to między innymi identyfikację zrealizowanych w tym czasie typowych projektów takich jak szkoły, dworce czy standardowe obiekty mieszkalne – także te wykonane z drewna. Podczas pracy nad lokalnym dziedzictwem powstaną również rozdawane za darmo mapy, przewodniki czy pocztówki z atrakcyjnymi zdjęciami miejscowej architektury.

Działania będą relacjonowane na dedykowanej podstronie projektu oraz w mediach społecznościowych. Merytoryczna i ikonograficzna treść tych regionalnych prezentacji będzie od początku koordynowana w taki sposób, aby zbudować z nich spójny scenariusz wspólnej wystawy, która pozwoli zaprezentować zupełnie nieznaną skalę i efekty działań modernizacyjnych w całym kraju. Wystawa zbiorowa podsumowująca działania w ramach edycji II (2020) i III (2021) planowana jest wstępnie na koniec roku 2021.