Powiaty 2021. Rekrutacja lokalnych kuratorów i organizatorów

Poszukujemy 4 osób kuratorujących i organizujących lokalne wydarzenia do III edycji projektu „Infrastruktura Niepodległości: Architektura polskich powiatowych projektów modernizacyjnych”.

Projekt będzie dotyczyć czterech regionów przedwojennej Polski; z każdego regionu zostanie wybrany 1 powiat, w którym działania koordynować będzie 1 osoba.

Powiaty będą wyłonione z następujących obszarów:

  • Centralny Okręg Przemysłowy – województwo krakowskie: powiat mielecki / województwo lwowskie: powiat tarnobrzeski
  • województwo śląskie – powiat cieszyński (Ustroń, Wisła, Istebna) / powiat pszczyński / powiat rybnicki
  • województwo białostockie – powiat łomżyński / powiat suwalski
  • województwo warszawskie – powiat wyszkowski / powiat włocławski

Opis projektu

W okresie II RP na terenach polskich zaszły ogromne procesy modernizacyjne. Ich rozpoznawalnymi, wręcz flagowymi symbolami są elementy modernistycznej zabudowy dynamicznie rozwijających się miast takich jak Gdynia, Warszawa czy Katowice. Ranga tych obiektów wynika zarówno z bardzo dobrego ich przebadania, jak i z wielu akcji popularyzacyjnych (np. szlak architektury modernistycznej). Chcemy pokazać, że analogiczne zjawiska zaszły także w mniejszych ośrodkach. Mamy nadzieję, że dziedzictwo architektoniczne obecne w tych miejscowościach może stać się pretekstem do lepszego wniknięcia w lokalną historię oraz pomoże budować specyficzną, zakorzenioną lokalnie tożsamość, nierozerwalnie związaną z ogólnokrajową narracją „wielkiej historii”.

W tegorocznej edycji projektu zostaną wytypowane 4 obszary dawnych powiatów z czterech różnych międzywojennych województw. Ze względu na charakter projektu wybrany powiat nie będzie ówczesną siedzibą władz administracyjnych województwa – umożliwi to analizę do tej pory słabiej promowanych, a bardzo wartościowych założeń.

Wybór osób kuratorujących i organizujących

Kolejnym etapem projektu będzie konkurs, w którym wyłonimy osoby kuratorujące i organizujące – o ile to możliwe, związane z danym regionem. Wybrane osoby wezmą udział w zorganizowanych specjalnie dla nich warsztatach szkoleniowych dotyczących promowania wiedzy o lokalnym dziedzictwie, budowy jego atrakcyjnego wizerunku, edukacji, metodach prezentacji. Warsztaty będą także wstępem do przygotowywania przedsięwzięć ekspozycyjnych i edukacyjnych w danych powiatach (w założeniu mają to być działania skromne, dopasowane do możliwości organizacyjnych, prowadzone lokalnie i online). Osoby organizujące i kuratorujące będą realizować swoje zadania na podstawie umowy-zlecenia podpisanej z NIAiU na okres ok. 16 sierpnia do ok. 15 listopada 2021 roku. Łączne wynagrodzenie dla każdej osoby wynosić będzie wynosić ok. 7000 zł brutto.

Zadania

Głównymi zadaniami tych czterech osób będą: poprowadzenie fazy badawczej projektu i prezentacja zebranego materiału.

W fazie badawczej będą one pracować nad rozpoznaniem i uczytelnieniem architektonicznych i infrastrukturalnych śladów procesów modernizacyjnych dwudziestolecia międzywojennego. Obejmie to między innymi identyfikację zrealizowanych w tym czasie typowych projektów takich jak szkoły, dworce czy standardowe obiekty mieszkalne – także te wykonane z drewna. Podczas pracy nad lokalnym dziedzictwem powstaną również rozdawane za darmo mapy, przewodniki czy pocztówki z atrakcyjnymi zdjęciami miejscowej architektury.

Działania będą relacjonowane na dedykowanej podstronie projektu oraz w mediach społecznościowych. Merytoryczna i ikonograficzna treść tych regionalnych prezentacji będzie od początku koordynowana w taki sposób, aby zbudować z nich spójny scenariusz wspólnej wystawy, która pozwoli zaprezentować zupełnie nieznaną skalę i efekty działań modernizacyjnych w całym kraju. Wystawa zbiorowa podsumowująca działania w ramach edycji II (2020) i III (2021) planowana jest wstępnie na koniec roku 2021.

Strona prezentująca dorobek II edycji projektu (2020): Powiaty 2020 | NIAiU – Przewodniki online.

Termin zgłoszeń: do 2 sierpnia 2021 roku.

Organizator

Partner