Wyniki naboru: Rzeźba w przestrzeni publicznej

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku ogłosiło wyniki naboru do programu własnego dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pn.: Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2021. Program ma celu uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Rzeźba w przestrzeni publicznej może przyjmować różnorodne role. Jedną z nich jest estetyzacja wspólnej przestrzeni.  Dalekosiężnym celem Programu jest zatem podniesienie jakości estetycznej przestrzeni publicznej w Polsce, poprzez zwiększenie w niej obecności wysokiej jakości dzieł sztuki rzeźbiarskiej. Integralnym jego celem jest też próba dokonania zmiany myślenia o wspólnej przestrzeni, między innymi poprzez wypracowanie dobrych praktyk wyboru rzeźb do przestrzeni publicznej, co powinno każdorazowo stanowić wyzwanie nie tylko dla artystów, ale również dla architektów i urbanistów, fundatorów i inwestorów.

Do programu, za pomocą systemu Witkac.pl wpłynęło 68 wniosków. Ocenę złożonych projektów przeprowadził Zespół CRP oraz Zespół Sterujący powołany Zarządzeniem Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku nr 6/2021 z dnia 07.04.2021 w składzie:

Przewodniczący: dr hab. Maciej Aleksandrowicz

Członkowie:

prof. Jacek Jagielski

dr hab. Jarosław Kozakiewicz

mgr. inż. arch. Ewa Rombalska

dr. hab. Anna Kawalec

prof. Jacek Martusewicz

W wyniku oceny przyznano dofinansowania 16 wnioskom złożonym w ramach programu na łączną kwotę 1.500 000,00 zł.

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku to narodowa instytucja kultury objęta mecenatem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu; ma swoją siedzibę w niewielkiej mazowieckiej wsi, położonej w samym środku Polski, między Warszawą a Krakowem. To miejsce wyjątkowe, łączące tradycję ze współczesnością. Oddalone od chaosu współczesnej cywilizacji i zgiełku miasta, stanowi jednocześnie zaprzeczenie nudy i przeciętności prowincji. W romantycznym 13 hektarowym parku krajobrazowym z malowniczymi stawami i starymi drzewami umiejscowiony jest zespół dworski z dominującym pałacem, kaplicą, oranżerią oraz budynkami gospodarczymi. Instytucja powstała na bazie dawnego majątku dworskiego. Obecnie to miejsce spotkań artystów z różnych stron świata, z różnymi kulturowymi doświadczeniami, różnymi tradycjami.

(fot. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Jan Gaworski)