Wykład Alicji Gzowskiej przybliżył wątek polskich specjalistów, który na podstawie kontaktów central handlu zagranicznego pracowali w krajach takich jak Irak, Syria, Libia, Algieria, Ghana, Nigeria.

Architekci, urbaniści i inżynierowie eksportowali tradycję polskiej architektury międzywojennej oraz doświadczenia z wielkich placów budowy, jak np. realizacje socjalistyczne w Warszawie czy krakowska Nowa Huta, dostosowując i rozwijając je na potrzeby zastanych warunków klimatycznych, kulturowych i technologicznych. Budynki, plany miejskie, regionalne i projekty badawcze są świadectwem nie tylko talentu i wiedzy poszczególnych specjalistów, ale także politycznej ekonomii pracy architektonicznej w socjalizmie. Pokazują one, jaką rolę pełniła Polska Ludowa w sieciach globalnej dystrybucji wiedzy i technologii, które pod koniec zimnej wojny odzwierciedlały nie tyle konflikt ideologiczny, ile nowe formy współpracy, charakterystyczne dla podziału pracy w świecie postsocjalistycznym.

(Fot. Stadion w Latakii (Syria), architekci Wojciech Zabłocki, Andrzej Ryba; konstruktor Wiktor Humięcki. Realizacja 1987 w wyniku konkursu na Ośrodek Olimpijski w Latakii, wygranego przez Wojciecha Zabłockiego. Zdj. z wystawy: „Eksport architektury i urbanistyki z Polski Ludowej”)