ADE – Architektura dla edukacji | ade.niaiu.pl
Pierwsza ogólnopolska platforma edukacji architektonicznej online już ruszyła!
Tworzymy środowisko wymiany doświadczeń, zdobywania kompetencji i wiedzy online. Celami platformy są działania na rzecz powszechnej edukacji architektonicznej: sieciowanie, profesjonalizacja, popularyzacja i tworzenie przestrzeni dla edukacji online.
ADE – Architektura dla edukacji, to pierwsza ogólnopolska platforma edukacyjna dedykowana obszarowi architektury i urbanistyki. Czym jest edukacja architektoniczna? Dla kogo jest edukacja o architekturze? Jak można edukować o przestrzeni? Odpowiedzi na te pytania będzie można znaleźć w ADE.
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, jako lider działania na rzecz powszechnej edukacji architektonicznej, opracował i stworzył platformę edukacji online skierowaną do szerokiego grona odbiorców. Zaczynamy od narzędzia do sieciowania i poszukiwania oferty edukacyjnej – mapy edukacji architektonicznej. Naszą misją jest konsolidowanie środowiska działającego w obszarze edukacji architektonicznej, podnoszenie kompetencji edukatorów, popularyzacja wiedzy, ale także zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej w najbliższej okolicy. W bliskiej przyszłości platforma będzie rozbudowywana o nowe treści i funkcje.
Dla kogo jest platforma ADE?
Na platformie dostępne będą różnego rodzaju treści o charakterze popularyzatorskim, specjalistycznym i edukacyjnym, dostosowane do różnych grup odbiorców, które dla celów komunikacyjnych zostały nazwane: Miasto, Szkoła, Dom. O architekturze i przestrzeni miejskiej będzie można poczytać, posłuchać, pooglądać, a także spojrzeć na nie oczami projektanta.
Mapa edukacji architektonicznej
Tworzymy pierwszą ogólnopolską bazę osób i instytucji działających w obszarze edukacji architektonicznej, formalnej i nieformalnej.  Mapa jest narzędziem kierowanym zarówno do specjalistów, jak i odbiorców kultury. Korzystać z mapy można na dwa sposoby. Jako edukator czy przedstawiciel instytucji lub organizacji można do niej dołączyć, poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego. Przesłane do nas zgłoszenia moderujemy i publikujemy. Mapę można również przeglądać, poznawać inne projekty, nawiązywać dzięki niej współpracę, czy docierać do wydarzeń edukacyjnych w najbliższej okolicy.
Pokaż się, poznaj, zainspiruj i nawiąż współpracę z innymi.
Dołącz do mapy edukacji architektonicznej! 
___________________________________________________________________________
Czym jest edukacja architektoniczna?
Jest to edukacja dotycząca przestrzeni zbudowanej oraz jej relacji ze środowiskiem naturalnym zwana także edukacją przestrzenną lub środowiskową. Jej celem jest budowanie tożsamości i odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, budowanie świadomości na temat kultury materialnej i dziedzictwa architektonicznego regionu, kraju oraz popularyzacja wiedzy o przestrzeni, mieście i architekturze. Powszechna edukacja architektoniczna lub przestrzenna to różnego rodzaju działania: kursy, warsztaty, wykłady, programy edukacyjne realizowane zarówno w ramach edukacji formalnej, jak i nieformalnej. Ich cechą wspólną jest nie tylko tematyka, ale także interdyscyplinarny charakter i łączenie wyzwań praktycznych z wiedzą teoretyczną.
___________________________________________________________________________

Platforma ADE: ade.niaiu.pl

Kontakt dla mediów:
d.witaszczyk@niaiu.pl

Mentorka ADE:
m.baranowska@niaiu.pl

Kontakt:
kontakt@ade.niaiu.pl

Zespół ADE:
Marta Baranowska, Katarzyna Domagalska, Katarzyna Nestorowicz, Dominik Witaszczyk

Projekt:
Studio SUPERSUPER