Reforma planowania przestrzennego. Materiał pokonferencyjny

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii rozpoczęło prace nad reformą planowania przestrzennego. W konferencji prasowej wzięła udział Wiceminister MRPiT, Anna Kornecka oraz Przewodniczący Głównej Komisji Urbanistycznej i Wicedyrektor NIAiU, dr Tomasz Sławiński. Zapis konferencji jest dostępny poniżej: