Zawód: architekt. Opowieści Konrada Kucza-Kuczyńskiego

Architekt, pedagog, autor kilkuset publikacji na temat architektury, rysownik – prof. Konrad Kucza-Kuczyński był bohaterem kolejnego cyklu Zapisków ze współczesności w Programie 2 Polskiego Radia.

Urodził się w 1941 roku w Czerwonym Dworze koło Wilna. Jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, od 1980 roku wykłada w swojej Alma Mater. W latach 1990-1994 prof. Kuczyński był też dziekanem wydziału. Jest twórcą architektury sakralnej, mieszkaniowej i użyteczności publicznej oraz autorem książek z dziedziny architektury i sztuki. Mieszka w Warszawie i w Kazimierzu Dolnym.

Nagrania są dostępne na stronie Dwójki.
Polecamy uwadze.