Odszedł prof. Olgierd Czerner

Z wielkim żalem przyjęliśmy informację o śmierci profesora Olgierda Czernera – założyciela i pierwszego dyrektora Muzeum Architektury we Wrocławiu, Konserwatora Zabytków Wrocławia (1955-1965), architekta i pedagoga, człowieka, który współtworzył powojenny Wrocław i którego znaczenia dla rozwoju wrocławskiej kultury nie sposób przecenić.

Niewątpliwym dziełem życia Profesora stało się powołanie w 1965 roku jedynego w Polsce Muzeum Architektury, którym kierował od momentu powstania aż do przejścia na emeryturę w 1999 roku. Dzięki jego pasji jest ono dziś jednym z ważniejszych miejsc na architektonicznej mapie Europy.

Olgierd Władysław Czerner urodził się 15 kwietnia 1929 w Świętochłowicach. Był architektem, profesorem zwyczajnym Politechniki Wrocławskiej, Konserwatorem Zabytków Wrocławia w latach 1955-1965. Specjalizował się w historii architektury oraz konserwacji zabytków architektury i urbanistyki.

Studia rozpoczął tuż po wojnie (od 1947 do 1952) na Politechnice Wrocławskiej, razem z m.in. Marianem Barskim, Tadeuszem Zipserem, Zenonem Prętczyńskim. W 1951 roku rozpoczął pracę dydaktyczną na tej samej uczelni, dziewięć lat później obronił swą pracę doktorską. Habilitował się w 1969, tytuł profesora uzyskał w 1977 roku.

Był założycielem jedynego w Polsce Muzeum Architektury we Wrocławiu (1965), którym kierował jako dyrektor przez 34 lata. Od 1978 do 1990 był członkiem Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, a w latach 80. wiceprzewodniczącym Społecznego Komitetu Odbudowy Panoramy Racławickiej. Należał do takich organizacji jak: ICOMOS (Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych), Międzynarodowa Rada Muzeów ICOM, Komitet Architektury i Urbanistyki PAN, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Stowarzyszenie Historyków Sztuki Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Był autorem licznych publikacji, promotorem kilkunastu prac doktorskich.

W 2015 został odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

(fot. wikimedia commons)
Źródło: Muzeum Architektury we Wrocławiu