Wykład online (9.11.20, g. 18): Warszawa lat 60. – życie w mieście niedo-odbudowanym

W poniedziałek zapraszamy na kolejny wykład towarzyszący wystawie Ściana Wschodnia.

Architektura Zbigniewa Karpińskiego. Podczas wykładu przeniesiemy się do Warszawy lat 60. – stolicy, która powoli dźwigała się z traumy powojennych zniszczeń. W jaki sposób funkcjonowało życie społeczne w przestrzeniach miasta, którego rany wojenne się nie zasklepiły, a wielkie projekty odbudowy zostały tylko w części zrealizowane? Przyjrzymy się życiu codziennemu w mieście, które zbliżało się do przedwojennego zaludnienia, ale w niewielkiej mierze stanowiło kontynuację kulturową tamtej stolicy.

Prowadzenie: dr hab. Błażej Brzostek (Dział Naukowy NIAiU)