Konsultacje online: Konkursy architektoniczno – urbanistyczne

W ramach współpracy z przedstawicielami różnych sektorów gospodarki, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zaprasza zrzeszenia wykonawców branży budowlanej i architektonicznej – do udziału w konsultacjach w sprawie opracowania wytycznych, rekomendacji lub wzorcowych dokumentów dotyczących konkursów prowadzonych w tych branżach.

Konkurs jest ważną procedurą służącą do nabywania twórczych zamówień i z tego powodu został on całkowicie zmodernizowany w nowym Prawie zamówień publicznych. W związku z nowymi regulacjami, Urząd Zamówień Publicznych, przy współudziale przedstawicieli branży budowlanej i architektonicznej chce stworzyć praktyczne dokumenty dotyczące konkursu, tak aby w pełni wyeksponować i wykorzystać zalety tej procedury.

Mając powyższe na względzie, wspólnie z UZP zapraszamy podmioty skupiające przedsiębiorców aktywnych w obszarze budownictwa i architektury do udziału za pośrednictwem swoich przedstawicieli w konsultacjach. Ideą konsultacji jest weryfikacja potrzeby stworzenia wytycznych we wspomnianym wyżej zakresie, a następnie wspólne opracowanie takich wytycznych lub innych dokumentów.

Konsultacje zaplanowane zostały na środę, 25 listopada i odbędą się w formule online przy wykorzystaniu aplikacji Teams.

Zgłoszenia do 20 listopada 2020 r. należy przesyłać na adres: konsultacje@uzp.gov.pl.

W zgłoszeniu należy podać imiona i nazwiska osób, które będą reprezentowały dane zrzeszenie.