Zbigniew Maćków Laureatem Honorowej Nagrody SARP 2020

W dniu 24 września 2020, Kapituła Honorowej Nagrody SARP składająca się z Laureatów lat ubiegłych:
arch. Marka Dunikowskiego, SARP Oddział Kraków – HN 2004
arch. Mariana Fikusa, SARP Oddział Poznań – HN 2008
arch. Jacka Lenarta, SARP Oddział Szczecin – HN 2019
arch. Bolesława Stelmacha, Oddział Warszawski SARP – HN 2010
oraz Prezesa SARP arch. Bohdana (Bisia) Lisowskiego, Przewodniczącego Kapituły
rozpatrzyła zgłoszone przez Oddziały SARP kandydatury do Nagrody.

Po dyskusji, w której omawiano osiągnięcia twórcze i aktywność w działalności publicznej kandydatów, Kapituła przyznała HONOROWĄ NAGRODĘ SARP 2020 Zbigniewowi Maćkówowi.

Jak czytamy w uzasadnieniu:

„Gdy spojrzymy na Forum Romanum w blasku purpury zachodzącego słońca, […] spośród chaosu ułomków marmurowych wystrzelają ku niebu trzy wyniosłe kolumny korynckie z świetlistego, przezrocznego marmuru […]. 

Trzy kolumny na Forum Romanum.

To jakby symbol trzech idei podstawowych naszej pięknej sztuki: prawdy, piękna i mądrości. 

Trzy te idee są ściśle tymi samymi ideałami, które kształtują rozum, serce i charakter każdego człowieka.” 

Tak pisze Lech Niemojewski w „Uczniach Cieśli” o Sztuce Architektury i Architektach. Takimi oczekiwaniami kieruje się Kapituła Nagrody Honorowej w stosunku do jej Laureata.

Zbigniew Maćków jest Mistrzem w swoim fachu. Mistrzem budowania struktury miasta, struktury domu, kształtowania detalu. Najwyższej próby talent rozwija przy zastosowaniu naukowej metodologii i zasadnej inwentyki. Poszukując jedności „trzech kolumn Sztuki Architektury” – Prawdy, Piękna i Mądrości, pamięta o ich humanistycznym – społecznym wymiarze. Laureat stosuje zasadę: wszystko albo nic: projektuje dom wraz z otoczeniem, przystankiem autobusów przed domem, klamkami i liternictwem na drzwiach. Albo nie projektuje w ogóle. Wszystkie elementy są spójnym wielogłosowym przekazem, narysowanym z talentem, maestrią i umiarem.

Honorowa Nagroda jest wyrazem najwyższego uznania środowiska polskich architektów dla twórczości architektonicznej, ale i postawy społecznej. Zaangażowanie Laureata w modelowe przekształcanie miasta – od Nowych Żerników po Taras sąsiedzki, potwierdza, że zawód architekta to nie tylko profesja, ale posłannictwo w służbie społeczeństwa, lokalnej zbiorowości i pojedynczego człowieka.

Uroczystość wręczenia Honorowej Nagrody SARP 2020, połączona z otwarciem wystawy dorobku tegorocznego Laureata odbędzie się 4 grudnia 2020, w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich w Warszawie.

Źródło: SARP.org.pl