Relacja z wizyty studyjnej w Wiedniu w ramach programu Kultura Inspirująca

Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu Kultura Inspirująca, którego celem jest m.in. budowanie wizerunku Polski jako państwa nowoczesnego, otwartego na międzykulturowy dialog oraz świadomego swojego dziedzictwa, pracownicy NIAiU oraz PFR Nieruchomości mieli okazję pogłębić wiedzę na temat kultury zamieszkiwania, polityki mieszkaniowej i jakości architektoniczno-planistycznej w Wiedniu.  Już od lat 20-tych XX wieku stolica Austrii słynie z najbardziej progresywnej i wydajnej polityki mieszkalnictwa publicznego na świecie oraz wysokiej jakości architektoniczno-planistycznej budowanych tam osiedli. Wiedeńska polityka mieszkaniowa bazuje na wysokich standardach w zakresie rewitalizacji miasta, atrakcyjnych przestrzeni wspólnych, architektury i infrastruktury społecznej. Zaprosiliśmy ekspertów z PUSH Consulting, którzy są inicjatorami i współautorami programu badawczo-popularyzatorskiego i wystawy budownictwa mieszkaniowego oraz doradcami IBA Wien-New Social Housing 2022. Eksperci z PUSH, Dr Wolfgang Förster oraz Werner Taibon przygotowali program wizyty obejmujący między innymi takie przedsięwzięcia architektoniczno-urbanistyczne jak Aspern Seestadt (największa europejska realizacja nowej dzielnicy mieszkaniowej, z wysokiej jakości architekturą i przestrzeniami wspólnymi), wizytę i spotkanie z Markusem Pendlmayerem, architektem dzielnicy Nordbanhof, wizytę na Sonnwendviertel wraz ze spotkaniem z Thomasem Titzem z Miejskiego Wydziału Planowania, zwiedzanie powojennego osiedla PerAlbin Hansson-Siedlung, spotkanie z przedstawicielem kooperatywy mieszkaniowej Baugruppe, a także wizytę na wystawie IBA. Poza zwiedzaniem przykładów współczesnej architektury mieszkaniowej, pracownicy NIAiU, szlakiem Czerwonego Wiednia, czyli programu mieszkalnictwa komunalnego zapoczątkowanego przez Socjaldemokratyczną Partię Austrii w latach 20-tych XX wieku, odwiedzili między innymi Karl Marx-Hof, Reumann-Hof czy Metzleinstaler Hof. Tradycję wysokiej jakości wiedeńskiego mieszkalnictwa społecznego zgłębili zwiedzając również imponujące zielone osiedle z lat 70-tych – Wohnpark Alterlaa oraz wystawę mieszkalnictwa Werkbund Siedlung na przedmieściach Wiednia. Wizyta była ważną inspiracją do inicjowania nowych działań związanych z popularyzowaniem wiedeńskiej kultury mieszkaniowej w Polsce, a zarazem podjęciem dyskusji na temat wdrażania dobrych praktyk mieszkaniowych w naszym kraju.

Partnerzy: PUSH Consulting, PFR Nieruchomości