Forum urbanistyki: Kryzys polskiej przestrzeni. Źródła, skutki i kierunki działań naprawczych

Jednym z największych, często niedocenianych problemów naszego państwa jest narastający kryzys gospodarki przestrzennej. Generuje on olbrzymie straty społeczne, gospodarcze i przyrodnicze. Według najnowszych badań Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN (KPZK PAN) udokumentowane, roczne koszty chaosu przestrzennego są szacowane powyżej 80 mld zł. Rzeczywiste straty są jeszcze wyższe, bowiem nie monitorujemy wszystkich skutków wadliwej polityki przestrzennej. Wymaga podkreślenia, że chaos dewastuje i deprecjonuje środowisko przyrodnicze i tereny zurbanizowane, pogarszając warunki życia mieszkańców.
(z Wprowadzenia)

AUTOR: Adam Kowalewski, Tadeusz Markowski, Przemysław Śleszyński
WYDAWCA: Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
ROCZNIK: 2020
ISBN: 978-83-63305-83-3

link do PDF
Więcej tekstów w zakładce Forum urbanistyki