Koncepcja na pomnik Bitwy Warszawskiej 1920

Zapraszamy do zapoznania się z jedną z koncepcji zgłoszonych do konkursu na Pomnika Bitwy Warszawskiej organizowanego przez m.st. Warszawa. Konkurs rozstrzygnięto w 2020 roku, zwycięzcą konkursu został Mirosław Nizio wraz z zespołem (Nizio Design International).

Koncepcja, którą uwadze Państwa polecamy opracował zespół w składzie: dr arch. kraj. Przemysław Wolski, dr arch. Krystyna Ilmurzyńska, prof. dr arch. Marek Budzyński i mgr arch. Małgorzata Barlik-Bokowy.

Poniżej przedstawiamy fragment opisu koncepcji autorskiej:

Opowiedzenie o Bitwie Warszawskiej jest pomnikiem przywołującym i utrzymującym pamięć o tym Wydarzeniu. Szukaniem prawdy. W zamyśle dziejów. Bitwa jest opowiedziana obrazami, dźwiękami, słowami oraz krajobrazem, który był sceną Wydarzenia. Przewodnim motywem kompozycji  są słowa …szli zaś jak ten bór sosnowy wyrośnięci, śmigli i mocni(Władysław Reymont, Chłopi). Prosty pień sosny wyniosłej i mocarnej (ib.) jest przyjętym przez nas symbolem Bitwy Warszawskiej. Duch czasu jest w językach słów, obrazów i dźwięków. Dźwięki i słowa, przyciągają naszą uwagę w niemniejszym stopniu aniżeli obrazy (widoki). Języki  te przekazują myśli, uczucia, określają miejsca, postacie i czas. Przestrzeń przekazuje wartości i znaczenia.

Pomnik składa się z trzech części tworzących całość:

A- Narracji krajobrazowej kształtowanej formami przyrodniczymi: ziemią, kopcem, borem sosnowym, wodą, związanymi z nimi roślinami (tym co dzisiaj najcenniejsze);

B- Narracji multimedialnej w rewitalizowanym przejściu podziemnym, w wąwozie wspomnień, obrazów dźwięków wyprawy na wschód (przemówień, tętentu koni, rozkazów, pieśni i nieba). Wyprawy uwieńczonej zwycięską Bitwą Warszawską.

C- Kontynuacji rozwiązania przyrodniczego zakończonego rzeźbiarsko techniczną materializacją utrwalanego w pamięci Cudu nad Wisłą.

Te miejsca mają symbolizować  i ucieleśniać nasze związki z Ziemią Ojczystą i Przeszłością. Służyć zachowaniu naszych duchowych korzeni wspierających stale odradzające się Życie.

Materiały dzięki uprzejmości autorów koncepcji.