NIAiU Poleca: Mistrzowie mówią. Opowieści o krajobrazie miejskim

Polecamy uwadze projekt nagrań Mistrzowie Mówią, zrealizowany przez Fundację Krajobrazy:

Jednym z najlepszych rodzajów edukacji na świecie jest obserwacja mistrzów. Szacunek dla ich wybitnych osiągnięć, pokora i wytrwałość w ich naśladowaniu, stanowią siłę napędową do wszelkiej zmiany. Zacznijmy zatem od zmiany tego, co nas otacza. Wiadomo, że to, co zewnętrzne, wpływa na to, co jest w nas.

Architektura krajobrazu, której nadrzędnym celem jest tworzenie i ochrona piękna w otoczeniu człowieka skupia grono osób, których możemy nazywać mistrzami. Chcemy, aby powiedzieli nam, jak dobrze pracować nad ładem przestrzennym: