Dofinansowanie nowych projektów NIAiU w ramach programu Kultura Inspirująca

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki otrzymał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Inspirująca, którego celem jest m.in. budowanie wizerunku Polski jako państwa nowoczesnego, otwartego na międzykulturowy dialog oraz świadomego swojego dziedzictwa.

Program jest jednym z fundamentów zintegrowanego systemu promocji kultury polskiej za granicą, projektu strategicznego, realizowanego w ramach rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i koordynowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, we współpracy z Ministrem Spraw Zagranicznych.

Oto dwa projekty Instytutu, które zostaną zrealizowane dzięki dofinansowaniu:

  • Organizacja prezentacji i debaty „Real estate after real socialism. Housing culture of today’s Poland and Ukraine” w ramach Festiwalu CANactions w Kijowie
    Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, we współpracy z CANactions, planuje organizację debaty eksperckiej, wyjazdu studyjnego oraz spotkania networkingowego  w ramach międzynarodowego festiwalu architektury CANactions Homes for Tomorrow – największego tego typu wydarzenia w Europie Wschodniej (corocznie około 3000 gości). Celem debaty jest prezentacja polskich doświadczeń z zakresu architektury i transformacji mieszkaniowej po roku 1989 oraz porównanie z sytuacją na Ukrainie i w innych krajach Europy wschodniej. Debata będzie również okazją do promocji badań i wydawnictw poświęconych zjawiskom w mieszkalnictwie w Polsce, które ukazały się w ostatnich latach, jak również promocji twórców i czołowych przykładów architektury mieszkaniowej polskich miast. Zaproszeni eksperci przedstawią specyfikę i złożoność sytuacji i zjawisk, które składają się na kulturę mieszkaniową w Polsce. Podczas dyskusji, eksperci polscy i ukraińscy będą szukać społecznych i ekonomicznych podobieństw sytuacji w obu krajach. W Polsce mieszkalnictwo w ostatnich latach stało się ważną częścią debaty, zarówno architektonicznej jak i politycznej. Pojawiają się interesujące inicjatywy, proponujące nowe, bardziej społeczne podejście. Podczas dyskusji, zaprezentowane zostaną innowacyjne realizacje i projekty. Pierwszym przykładem są Nowe Żerniki we Wrocławiu –  modelowe osiedle, powstałe z inicjatywy zaangażowanych architektów i Urzędu Miasta. W Warszawie również coraz więcej mówi się o zrównoważonej polityce mieszkaniowej uwzględniającej wszystkie grupy społeczne. Przykładem, który zostanie zaprezentowany w Kijowie jest Warszawska Dzielnica Społeczna,  modelowe osiedle, oparte o miks społeczny i funkcjonalny w atrakcyjnej, współczesnej formie architektonicznej. Również na szczeblu państwowym, mieszkaniówka stała się priorytetem. W ramach rozwijającego się programu Mieszkanie+ są realizowane osiedla  o wysokiej jakości architektonicznej, np. Nowy Nikiszowiec w Katowicach, czy Nowe Jeziorki w Warszawie.

Partnerzy: CANactions, Instytut Polski w Kijowie

  • Organizacja wizyty studyjnej w Wiedniu badania nad architekturą i polityką mieszkaniową
    Wyjazd studyjny pracowników NIAiU do Wiednia, którego celem jest pogłębienie wiedzy na temat kultury zamieszkiwania, polityki mieszkaniowej i jakości architektoniczno-planistycznej w Wiedniu. Już od lat 20-tych XX wieku stolica Austrii słynie z najbardziej progresywnej i wydajnej polityki mieszkalnictwa publicznego na świecie oraz wysokiej jakości architektoniczno-planistycznej budowanych tam osiedli. Wiedeńska polityka mieszkaniowa bazuje na wysokich standardach w zakresie rewitalizacji miasta, atrakcyjnych przestrzeni wspólnych, architektury i infrastruktury społecznej. Zaproszeni eksperci z PUSH consulting są inicjatorami i współautorami programu badawczo-popularyzatorskiego i wystawy budownictwa mieszkaniowego oraz doradcami IBA Wien–New Social Housing 2022. W październiku 2018 przygotowali wystawę „The Vienna Model. Społeczne mieszkalnictwo wmieście XXI wieku”, prezentowaną na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Eksperci z PUSH przygotowali dla NIAiU program wizyty obejmujący między innymi wizytę na Aspern Seestadt (największa europejska realizacja nowej dzielnicy mieszkaniowej, z wysokiej jakości architekturą i przestrzeniami wspólnymi); wizytę i spotkanie z architektem dzielnicy Nordbanhof; wizytę na Hauptbahnhof/Sonnwendviertel; zwiedzanie powojennego osiedla PerAlbin Hansson-Siedlung;spotkanie z Dr. Bernhardem Stegerem, dyrektorem Miejskiego Wydziału Planowania, dyskusję na temat kwestii planowania w Wiedniu i programu “Gleis 21”, spotkanie z przedstawicielem kooperatywy mieszkaniowej Baugruppe a także wizytę na wystawie IBA.

Partnerzy: PUSH Consulting, PFR Nieruchomości

Będziemy na bieżąco informować o ich realizacji za pośrednictwem naszej strony oraz mediów społecznościowych.

Więcej informacji o programie Kultura Inspirująca: https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-inspirujaca–wyniki-naboru