Architeksty: Ponowny użytek. Nowe życie istniejących budynków

Kiedy budzący się właśnie kryzys zmusza do przemyśleń ekonomistów i polityków, a gospodarcze elity i media, takie jak Financial Times głośno zaczynają mówić o prowadzonej przez ostatnie czterdzieści lat błędnej polityce ekonomicznej i potrzebie odbudowy państwa opiekuńczego, refleksja ta musi także dotyczyć architektury — istotnego narzędzia spekulacji, którego wartość jako mechanizmu finansowego przerosła w ostatnich latach podstawową, użytkową funkcję, którą powinna spełniać. 

Zachęcamy do lektury tekstu Kacpra Kępińskiego (Dział Projektów Zewnętrznych i Wystaw NIAiU) o reuse w architekturze, opublikowany w ramach cyklu pt. „Przestrzeń zmiany klimatu” na łamach magazynu Architektura i Biznes.

Link do tekstu