Architeksty: Lokalność

Zanieczyszczenia komunikacyjne to jeden z głównych efektów zbyt dużego strefowania funkcjonalnego miasta, koncentracji usług w galeriach handlowych i odwrocie od lokalnych punktów usługowych. Sytuacje kryzysowe, takie jak aktualne zagrożenie koronawirusem pokazują, jak groźne bywa kumulowanie tego typu funkcji, a co za tym idzie klientów w jednym miejscu. Argumenty zaczynają nabierać dużo istotniejszej wagi niż tylko wygoda i interes ekonomiczny. Skrócenie dystansu, który pokonać musi klient do punktu handlowego lub usługowego (w tym usług publicznych), ich rozproszenie i równomierne pokrycie wszystkich obszarów miasta, przeciwdziałanie tworzeniu się monofukcjonalnych sypialni i dzielnic biznesowych czy handlowych staje się ważne ze względu na ekologię, rozwój gospodarczy miasta, dostępność dla osób mniej mobilnych, ale także ze względu na bezpieczeństwo.

Polecamy kolejny tekst Kacpra Kępińskiego (Dział Projektów Zewnętrznych i Wystaw NIAiU) opublikowany w ramach cyklu pt. „Przestrzeń zmiany klimatu” na łamach Architektura i Biznes.