10. jubileuszowa edycja konkursu im. Stanisława Witkiewicza

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił 10. jubileuszową edycję konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski. Mimo trudnego okresu, zachęcamy do zaprezentowania nowych realizacji architektonicznych, które wpływają na poprawę jakości otaczającej nas przestrzeni, zarówno w wymiarze publicznym i prywatnym.

Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach (obejmujących miejsca pierwsze, drugie i trzecie):

  1. architektura użyteczności publicznej,
  2. architektura mieszkaniowa,
  3. przestrzeń publiczna.

Nagroda przyznawana jest raz na dwa lata projektantom oraz inwestorom najlepszych realizacji architektonicznych:

– usytuowanym na obszarze województwa małopolskiego,

nowoprojektowanym,

– zrealizowanym i oddanym do użytkowania w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających ogłoszenie konkursu.

Podmiotami uprawnionymi do składania zgłoszeń konkursowych są: architekci, biura i pracownie architektoniczne, stowarzyszenia i izby architektów, inwestorzy, instytucje i organizacje realizujące zadania w sektorze kultury i ochrony krajobrazu kulturowego, organy administracji publicznej.

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do dnia 30 czerwca 2020 roku w siedzibie Sekretariatu konkursu, który prowadzony jest przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków, adres: pl. Szczepański 6, 31-011 Kraków.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.witkiewicz.malopolskanagroda.pl.