Dyrektor NIAiU prof. Bolesław Stelmach

Architeksty: Teoria i praktyka według prof. Bolesława Stelmacha

W moim osobistym wymiarze teoria i praktyka zawodu architekta stanowią jedność. Lech Niemojewski w książce: Uczniowie cieśli pisał, cytując Witruwiusza: Architecti est scientia i Pluribus disciplinis et variis eruditionis ornata, co oznacza, że 1: Architektura jest nauką i 2: Inne dyscypliny i wiedza z innych dziedzin „zdobiąca” architekturę jest Architekturą. Mówi też o aspekcie moralnym, bez którego nie ma Architektury. Nie mamy do czynienia z nią, jeżeli działanie architekta (nawet obdarzonego największymi talentami) ma na celu „służenie złotemu cielcowi”; wszystko jedno autorowi czy inwestorowi, a nie ludziom, społeczeństwu. M. Proust napisał, że Sztuka jest współpracą ducha religijnego i miłości rzeczy. Nie ma znaczenia czy ten duch jest rodem z Platona, Dionizego Areopagity, czy Guardiniego. 

Zachęcamy do lektury eseju Teoria i praktyka według dr. hab. inż. arch. prof. PŁ Bolesława Stelmacha, który udostępniamy w formie PDF.

Tekst ukazał się w najnowszym, kwietniowym wydaniu miesięcznika Architektura Murator, który można zakupić online tutaj.