Ze smutkiem żegnamy sir Rogera Scrutona

„A zatem jeśli mamy żyć w sposób właściwy — nie tylko używając świata, lecz kochając go i ceniąc — musimy kultywować sztukę znajdowania celów tam, gdzie moglibyśmy znaleźć tylko środki. Musimy uczyć się kiedy i jak odsu­nąć na bok nasze interesy, nie powodowani nudą czy niechęcią, lecz bezinteresowną namiętnością, kierującą się ku samej rzeczy.”

Przewodnika po kulturze nowoczesnej dla inteligentnych, 1998

Z żalem i poczuciem ogromnej straty przyjęliśmy informację o śmierci prof. Rogera Scrutona – angielskiego filozofa, pisarza, muzykologa i estetyka przestrzeni. Wielkiego przyjaciela Polski, odznaczonego Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. W czerwcu 2019 otrzymał doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii Architektura. Za działalność na rzecz dobrego wizerunku Polski w 2016 r. podczas kongresu Polska Wielki Projekt został uhonorowany medalem „Odwaga i Wiarygodność” przyznawanym przez kapitułę Nagrody im. Lecha Kaczyńskiego. W latach 2018-2019 przewodniczył rządowej komisji „Budować lepiej, budować pięknie”, zajmującej się ochroną ładu estetyczno-architektonicznego w Wielkiej Brytanii. Był autorem wybitnych dzieł z zakresu estetyki i architektury, m. in. słynnego „Aesthetics of Architecture”, w którym problem piękna w przestrzeni poddawał wszechstronnej filozoficznej refleksji. Swoją myśl w obszarze teorii architektury wpisywał w szeroki, spójny kontekst filozoficznych rozpraw. Napisał ponad trzydzieści książek z dziedziny filozofii, krytyki literackiej, eseistyki politycznej i kulturalnej, a także powieści, które zostały przetłumaczone na wiele języków.

Źródła: Wikimedia Commons, GOV.PL