Troska o zrównoważony i przemyślany rozwój miast to nasz priorytet – prof. Bolesław Stelmach w wywiadzie dla Rzeczpospolitej

Polska była do niedawna jednym z ostatnich krajów europejskich, w których nie było żadnego państwowego instytutu zajmującego się polityką architektoniczną i urbanistyką. Do najważniejszych zadań Instytutu należy dbanie o jakość architektury i urbanistyki oraz propagowanie wysokiej jakości przestrzeni. Czynimy to od 2017 roku poprzez działania edukacyjne, naukowe, wystawiennicze i wydawnicze.

Naszym hasłem jest twierdzenie: „przestrzeń wspólna jest wartością”. Staramy się uświadamiać społeczeństwo, jaką rolę odgrywa przestrzeń wokół nas.

Zachęcamy do zapoznania się z wywiadem na łamach Rzeczpospolitej, przeprowadzonym z prof. Bolesławem Stelmachem, Dyrektorem NIAiU: link