Laureaci konkursu Przestrzeń wspólna jest wartością

W II edycji konkursu Przestrzeń wspólna jest wartością jury pod przewodnictwem Dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Profesora PŁ, Bolesława Stelmacha, w składzie: prof. dr hab. inż. arch. Jerzy Grochulski, inż. arch. Magdalena Federowicz-Boule, w kategorii projektowa praca magisterska przyznało:

I nagrodę w wysokości 12 500 zł
Panu Łukaszowi Dmowskiemu
za pracę pod tytułem
Osiedle wpisane w krajobraz jako próba stworzenia społeczeństwa obywatelskiego i proekologicznego w Polsce napisaną pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Krystyny Solarek na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

wyróżnienie w wysokości 7 500 zł
Pani Annie Barwińskiej oraz Pani Joannie Macherze
za pracę pod tytułem
Projekt Koncepcyjny rewitalizacji dzielnicy Crescenzago w Mediolanie napisaną pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Andrzeja Dudy na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej.

W kategorii teoretyczna praca magisterska jury pod przewodnictwem Zastępcy Dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki dr. inż. arch. Tomasza Sławińskiego, w składzie: prof. dr hab. Marta Leśniakowska i Tomasz Fudala postanowiło przyznać:

I nagrodę w wysokości 10 000 zł
Panu Tomaszowi Bodnarowi
za pracę pod tytułem
Obraz miasta na podstawie map mentalnych uczniów szkół podstawowych Gryfic napisaną pod kierunkiem dr hab. Pawła Czaplińskiego prof. US na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wyróżnienie w wysokości 5 000 zł
Panu Adamowi Pacholakowi
za pracę pod tytułem
Elektronowy mózg miasta. Idea nowoczesnego Wrocławia i jeden z przykładów jego realizacji – ZETO przy ul. Ofiar Oświęcimskich autorstwa Agaty i Jerzego Tarnawskich, napisaną pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Zabłockiej-Kos prof. UWr na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wyróżnienie w kategorii  wysokości 5 000 zł
Panu Konradowi Kuncowi
za pracę pod tytułem Architektura kin powojennej Warszawy autorstwa Mieczysława Pipreka, napisaną pod kierunkiem dr hab. Marcina Lachowskiego na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Gratulujemy!