Wyniki konkursu na kuratorski projekt wystawy w Pawilonie Polskim na 17. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji

16 września 2019 roku w Zachęcie — Narodowej Galerii Sztuki odbyły się obrady Jury konkursu na kuratorski projekt wystawy w Pawilonie Polskim na 17 Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji w 2020 roku. Jury powołane przez prof. Piotra Glińskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wystosowało następujące oświadczenie:

Jury: Mateusz Adamkowski, Jerzy Bogusławski, David Crowley (nieobecny), Marta Karpińska, Aleksandra Kędziorek, Agnieszka Komar-Morawska, Małgorzata Kuciewicz, Natalia Paszkowska, Andrzej Piotrowski, Bolesław Stelmach, Andrzej Szczerski, Gabriela Świtek, Piotr Walkowiak, Tomasz Wendland, Hanna Wróblewska.

Po długiej dyskusji wybrano projekt kolektywu kuratorskiego PROLOG +1, Mirabeli Jurczenko, Bartosza Kowala, Wojciecha Mazana, Bartłomieja Poteralskiego, Rafała Śliwy, Roberta Witczaka, zatytułowany To co znane, niekoniecznie jest poznane. Wieś, formy zamieszkania i produkcji. Jury zwróciło uwagę na poruszenie tematu potencjału przestrzeni wiejskich i problemów wynikających z organizacji postsocjalistycznej wsi wschodnioeuropejskiej min. następstw przymusowej kolektywizacji. Projekt wpisuje się w szerszą debatę na temat urbanizacji terenów pozamiejskich wprowadzając do dyskusji głos z kraju, w którym 93% zajmują obszary wiejskie. Projekt pyta o przyszły, wspólnotowy charakter życia i pracy na wsi. Projektem rezerwowym został projekt Post-linearny system ciągły, kuratorki Agnieszki Tarasiuk z udziałem Szymona Rogińskiego.

17 Międzynarodowa Wystawa Architektury — La Biennale di Venezia
23 maja – 23 listopada 2020
Kurator generalny: Hashim Sarkis
Temat przewodni: Jak będziemy żyć razem?

Więcej o Biennale Architektury 2020 >>>
Dodatkowe informacje o konkursie:
Biennale Architektury – regulamin 2020
Plany Pawilonu (zip)

Dodatkowe informacje o konkursie: Ewa Mielczarek, e.mielczarek@zacheta.art.pl