Przestrzeń wspólna jest wartością. II Edycja Nagrody NIAiU

Przestrzeń wspólna jest wartością. Nagroda NIAiU to konkurs dla absolwentów z lat 2017/18 i 2018/19 na najlepsze dyplomowe prace magisterskie. Celem konkursu jest promocja najlepszych dyplomów oraz motywowanie studentów do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych, publicznych i budynków użyteczności publicznej. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: projektowej oraz teoretycznej. W kategorii projektowej oceniane są prace z zakresu architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, wzornictwa, grafiki użytkowej, konserwacji zabytków oraz dziedzin pokrewnych. Projekty powinny dotyczyć przestrzeni wspólnych: placów, ulic, przestrzeni zielonych i rekreacyjnych czy obiektów sportowych. Zachęcamy też do nadsyłania projektów urbanistycznych, strategii rewitalizacji oraz budynków użyteczności publicznej: szkół, szpitali, urzędów, obiektów kultury. W kategorii teoretycznej ocenione zostaną prace opisujące zjawiska zachodzące w przestrzeni publicznej i dotyczące budynków publicznych, typologii, historii i zmian społeczno-gospodarczych czy demografii. Zachęcamy do nadsyłania prac z zakresu historii sztuki, historii architektury, teorii architektury, socjologii, antropologii, filozofii, ekonomii, kulturoznawstwa, ochrony dóbr kultury, ochrony środowiska, prawa, zarządzania oraz wszystkich innych dziedzin, jeśli dotyczą kształtowania i funkcjonowania budynków i przestrzeni wspólnych.