Pierwsze posiedzenie Rady Programowej NIAiU

24 października 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej NIAiU. W jej składzie zasiadają:

– prof. Jerzy Bogusławski
– prof. Nina Juzwa
– arch. Natalia Paszkowska
– prof. Andrzej Szczerski
– arch. Piotr Walkowiak
– prof. Jacek Purchla
– prof. Waldemar Baraniewski

Na przewodniczącą Rady została wybrana prof. Nina Juzwa.