Otwarcie wystawy Transfer w Poznaniu. 100 lat polskiej architektury

Poznańska ekspozycja w ramach projektu Tożsamość. 100 lat polskiej architektury otworzyła się 18 października, a potrwa do 15 grudnia. Można ją zobaczyć w budynku „Alfa” przy ul. Święty Marcin 46/50.

Wystawa „Transfer” opowiada o latach 70. i 80., kiedy Poznań był miastem w ciągłym ruchu – tu krzyżowały się drogi ludzi, towarów, środków oraz idei. Jest to też czas kluczowych przekształceń politycznych i społecznych, mających bezpośredni wpływ na kulturę architektoniczną. Rozmach inwestycyjny lat 70. to plany przejścia z koncentrycznego na liniowy układ miasta, projekty premetra, czyli Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST), tras szybkiego ruchu i towarzyszącej im infrastruktury. W budownictwie dominowała wielka płyta, ale jednocześnie nastąpił zwrot ku bardziej zhumanizowanym, kameralnym sposobom kształtowania osiedli wznoszonych na kształt historycznych miasteczek przez małe spółdzielnie. To jeden z symptomów dążenia społeczeństwa ku samorządności i demokracji, podobnie jak oddolne wznoszenie w pobliżu osiedli kościołów. Wzrasta zainteresowanie historyczną i kulturową tożsamością otoczenia, świadomość ekologiczna i krajobrazowa.

Więcej informacji o wystawie oraz program towarzyszący: niaiu.pl/tozsamosc-poznan